Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Vi verkar för....

 

En medmänsklig värld där full förståelse i vad människor behöver finns inom varje område och i varje interaktion, vid varje tidpunkt. Så länge det finns egoism som uttrycker sig i; orättvisor, fattigdom, förtryck, våld, stress, rädslor, segregation, övergivna barn, kriminalitet, missbruk, utanförskap, mångsidig främlingsfientlighet, ohälsa och girighet, behöver det ageras kraftfullt.

 

I en värld där varje människas längtan lever finns det;

 

  • Sann jämlikhet
  • Sann demokrati
  • Sann samverkan
  • Ren längtan
  • Riktig mänsklig utveckling
  • Trygga ramar och värderingar
  • Riktig integration

...Riktig Mänsklig Utveckling

Våra värderingar

Sanning är att följa sitt hjärta, det goda inom sig. Lyfta fram goda och onda i ljuset, blundar inte för felaktigt tillstånd. Vågar se naket och öppet på saker, vad som är roten (orsaken) och vad som är blomstring (verkan). I sanningen finns verklig substans och den tål att vara helt transparent. För att vara i kontakt med Sanningen behöver man vara närvarande i sig och situationen man befinner sig i.

Mod behövs för att våga agera i kärlek och för det goda, därmed stå för Sanningen. Våga utmana rädslor, genom att inte fly eller blunda för dem, och därmed stå i kärlek. Våga leva och verka i Sanning.

 

 

Ansvar är att fatta beslut som är bäst för alla inblandade parter, nu och för all framtid, både i kärlek och sunda gränser. Låta varje människa ta sitt ansvar i det stora och lilla. Göra sitt bästa för att göra gott för alla och tillåta andra göra sitt. Se varje människa som en unik, egen, varalse. Ge till andra vad du själv vill ha, se andras behov som dina egna. Ansvar är också att leva sitt bästa, högsta, jag och att ha medbestämande i prioriteringar med de som berörs.

Frihet- möjlighet

Fri ifrån anpassning och medberoende till negativitet och destruktivitet hos sig själv och andra. Fri att följa sin egen lust och längtan samt möjlighet att göra det, inom alla områden i samhället.

 

Tro- tillit kommer genom en inre upplevelse av att livet bär. Tro är den första gnistan och tillit den fortsatta processen för att nå vetskap. Är nödvändig för att en människa ska ha vilja och lust till utveckling. Det börjar med en tro på att en förändring är möjlig.

Stå fast i en tro att förändring är möjligt, ha tillit till att du och vi alla andra tillsamans kan skapa en underbar värld för alla, så att vi alla får en vetskap om att allt det vackra vi kan åstadkomma på planeten. Tillsammans!

OneWeb 2012 © Copyright