Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Om Livet och politik

 

Förutsättningarna för ditt och mitt, allas våra, liv sätts utav politiken. Hur är det idag? Är det vi tillsammans som sätter ramarna, spelreglerna för oss alla? Vem sätter, idag, vilka värderingar och beteenden som ska gälla, vilka rättigheter och skyldigheter vi ska ha? Det är genom politiken vi visar vad vi vill, vad vi var för sig och tillsammans längtar efter. Vårt samhälle är ett uttryck, spegelbild, för vår förmåga att tillsammans bygga en värld där allas längtan lever i vardagen.

 

Det börjar med att du frågar dig själv hur du vill ha det;

 

  • Hur vill du ha det på ålderns höst?
  • Vilken balans längtar du efter mellan jobb, fritid och semester.
  • Vad längtade du efter som barn?
  • Vill du bära en stor sten medans andra bara tittar på?
  • Vad behöver du när det krisar i livet?
  • Hur ska du kunna få din längtan att leva i vardagen?
  • I vilken miljö, mellan människor och natur, känner du frid, lust, inspiration, trygghet och uppskattning?

Om politik och ditt ansvar

Hur ska en människa som inte har någon erfarenhet av ditt liv veta vad som är bäst för dig? Hur kan det vara möjligt inom något område överhuvudtaget som man saknar egen erfarenhet av? Det här avståndet, separationen, mellan beslutare och erfarenhet kan bara skapa en missriktad politik eftersom den inte bjuder in din erfarenhet i att vara grundläggande i besluten. Ditt ansvar är att upphäva separationen i ditt och vårt gemensamma liv.

Politikers riktiga uppgift

Ge tillträde till en löpande dialog, under hela mandatperioden, inför varje beslut som berör ditt liv. Politiker är valda för att vara din tjänare i ditt liv, inte för att sitta av en mandatperiod med egna maktintressen som drivkraft.

 

 

Ansvar är att vara aktiv

 

Läs vår sammanfattning här

 

Erfarenhet är den enda kunskapen....

....resten är bara information

- Albert Einstein -

 

OneWeb 2012 © Copyright