Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Sköna mänskliga relationer

 

Vad längtar du efter i bemötande från andra? Hur vill du ha det runt dig i ditt liv? Vad vill du känna i mötet med andra människor?

 

De första 4 åren i vårt liv lär vi oss mest och präglingar sätter sig i grunden tidigt. Vi vet alla att våra upplevelser och erfarenheter sätter djupast avtryck. Om vi ser hur inlärning sker idag, prioriteras teori utifrån andra källor än oss själva, som godkänd kunskap. Vore det inte bättre att anpassa inlärning så att varje människa får behålla sin unikitet och växa med en hög självkänsla? En dagstidning har haft temat "Vi gillar olika" som en del att medverka till tolerans och integration. Syftet är gott men spricker på att definitionen av det olika saknas. En motsats är att vi gillar lika också, men båda delar måste förstärkas med "i det goda" för att bli hållbart.

 

Vid undersökningar visar det sig att alla människor i stora drag uppskattar samma beteenden och skyr samma negativa beteenden. Bortom kön, roller, kultur, religion, ålder och annat finns en plats där samverkan och integration kan ske. I all enkelhet baseras detta på att skilja på person och beteenden samt att skapa jämlikhet genom att erbjuda samma rättigheter och skyldigheter. Den psykologiska mänskliga kunskapen måste adderas till politiken, för att den ska lyckas. Utveckling bygger på samspel, jämlikhet och samsyn i de goda värdena. Relationer är som ett batteri med 2 poler, där båda måste vara aktiva för att energin ska bli verksam.

 

Den enda hållbara lösningen för en mänsklig politik är att arbeta med att integrera goda värden, ansvar och jämlikhet på alla områden i vårt samhälle. Vem äger och har ansvar i ditt liv. Vi kan börja där för att skapa en hållbar process till ett samhälle och värld där alla är med.

Positivt för relationer

Hur får vi relationer och samverkan att må bra? Vems är ansvaret och var börjar relationer och samverkan? Givetvis börjar det med dig! Vi alla vet innerst inne hur vi vill bli bemötta och det gamla budskaper: "Gör mot din nästa såsom du själv vill att de ska göra mot dig", är välkänt. Genomgående kan vi mycket om goda budskap, men det är först när vi var och en börjar agera aktivt i detta, som det kan bli ett bra resultat. Passivitet och avvaktan är det största hindret för gott samspel. Människor är lärda att någon äldre, större, rikare, hierarkist högre ska börja, men sanningen är att den som kan är den som ska börja bortom detta. När var och en förstår att börja ge av det goda så skapar vi också synergi i samspel. Positivt i relationer är att aktivt ge det man själv vill ha, utan att invänta andra.

Negativt för relationer är när rädsla eller kontroll styr. Samspelet försvinner och obalanser infinner sig. I det ensidiga faller tillit och förtroende och det kan aldrig bli hållbart i positiv utveckling för någon part. När rädsla är drivkraft kan resultatet aldrig bli annat än detsamma.

 

Kvinnans frigörelse

Jämställdhet är en fråga som debatterats länge, men oftast med fokus på ytlig jämlikhet t ex löner etc. Samtidigt har antalet våldtäkter ökat och kvinnor är mer utsatta än någonsin. Läs mer om tankar om kvinnans präglingar & frigörelse här

Destruktivt beteende är att i ren handling skada eller kränka andra, eller sig själv. Vi kan se hur makt har utövats genom historien, där några få utnyttjat många för sin egen skull. Det vi lägger i jord är det vi också får se växa upp. Vad längade du efter som barn att få från omvärlden i beteenden, omtanke och trygghet? Minns detta och inse att samma längtan bor i alla och det är en plats där vi alla kan mötas, i samtal och samverkan.

Fred börjar inuti varje människa. Möjligheter behöver finnas genom hela livet att skapa och utveckla trygga människor som tillsammans skapar det tillstånd flest önskar - fred på jorden.

Ett leende kostar ingenting och du får alltid leenden tillbaka.

OneWeb 2012 © Copyright