Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Kärleken och dess perspektiv...

Alla människor vet i grunden vad kärlek är, det goda beteenden, empatin, tryggheten och det mjuka i och mellan människor. Kärleken skiljer sig inte i det lilla och det stora och är grunden i alla människors liv. Kärleken är det som attraherar människor och skapar samspel, men väcker också rädslor. Kärleken vill väl och ger alla en chans i godhet, men säger också ifrån när negativa utspel sker. Kärleken är blind då den inte dömer människor efter utseende eller annat. I det inre bortom yta och trosatser lever kärleken konsekvent i det goda.

 

Vad är kärlek för dig i känsla och ageranden? Var någonstans i ditt liv och samhälle kan du se att kärleken tillåts leva fullt ut? Inom religion är grunden kärleksbudskapet. Hur tycker du att detta efterlevs? Kärleken börjar med varje människa och kunskap och träning i detta måste dagligen ske för att den ska kunna leva aktivt. Alla äger rätten och skyldigheten utan undantag. En sann politik måste grundas på kunskap om vad kärlek är och hur den ska skapa samspel mellan människor

 

...urskiljer vad som är gott respektive ont och agerar efter det

Längtan som drivkraft

Vi tror att alla människor har en gemensam god längtan inom sig. Det måste vara varje individs enskilda ansvar att lyssna i den, lyfta fram den och agera enligt den. Först då kan vi mötas i i god samverkan, där varje individ får plats att utvecklas fritt i en trygg miljö. En sådan positiv plattform för alla byggd på allas sanning, skapar tillit. I den tilliten kan vi alla samverka för en värld vi alla kan och vill leva i.

Rädslan orsakar krig och som värsta symptom har den tagit över religioner och fullkomligt suddat ut det kärleksbudskap som är grunden. Rädslan skriker högt och skrämmer, medan kärleken talar lugnt och vill inget illa. De är varandras raka motsatser, likt ljus och mörker. För att få bort rädslan måste kärleken både förstås och börja göras levande i människor och beslut. Fokus måste flyttas över från mörker till ljus.

 

Rädslans rot och symptom

Rädslan är kärlekens raka motsats och allt som kärleken inte är. Rädslan agerar i misstänksamhet, trångsynthet, dömande, kritik, attack och används för att styra människor och trycka ned andra. Allt för att själv känna sig större. Roten till rädsla är en felinlärning och främst en brist på kärlek i uppväxt och samhälle.

I kärlekens namn måste man säga nej till rädslan och inte tro att anpassning eller tystnad får rädslan att försvinna. Först där kan alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter återupprättas.

 

Fråga dig själv vilken värld du vill leva i.

Fråga dig själv vad ditt ansvar är i att skapa den värld du vill leva i.

OneWeb 2012 © Copyright