Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Människan är skaparen

 

Vi vet att varje människa ska vara jämlik, men i praktiken ser det inte ut att vara så. Här kan vi välja; antingen upplever vi att någon tagit ifrån oss makten, eller också ger vi bort denna. Insikten i detta är också svaret på vem du anser skapar i ditt liv. Det finns också en isolerad uppfattning om att en människa ska förändra allt, istället för att alla ska enbart göra sin del i sitt eget liv på bästa sätt. Summan av allas mindre insatser blir också den stora resualtet i sin helhet.

 

Fundera gärna på;

 

  • Vem bestämmer när du ska tänka, känna och andas?
  • Vem bestämmer vad du ska tänka och känna?
  • Vem äger ditt liv totalt?
  • Vem känner dig bäst; du på insidan eller andra på utsidan?
  • Hur vore det att mer aktiv ta kommando över ditt liv och beslut och ge samma frihet till andra?

Grundläggande behov och längtan

 

Vi har alla samma grundläggande behov, både praktiskt och känslomässigt. Alla behöver mat, vatten, tak över huvudet och möjligheter till inre och yttre trygghet och hälsa. Att omges av och ha tillgång till en miljö och omgivning där vi kan vakna på morgnarna med en positiv känsla, är ett gemensamt behov. I längtan vill vi nog alla känna positiva tillstånd, av fred, lust, inspiration, mål och möjligheter, där samspel i godhet och kärlek med medmänniskor ger en social trygghet. I samtal med varandra om längtan, lust och behov, upptäcker vi snart hur lika vi är och kan då skapa positiva plattformar ihop. Tystnad är det som isolerar oss från varandra och orsakar tron på ensamhet och utanförskap.

Du är värdefull, både i ditt eget liv och för alla. Varje människa vill vara trygg i att duga precis som man är, helt naken utan masker och murar, med sina vackra sidor och brister. I den här nakenheten bor det en längtan om få visa sig i handling, testa sina vingar, på sin egen livsväg och känna sig värdefull.

 

Balans är harmoni

En balans mellan det inre tillståndet i självkänsla och tro på sig själv, samt yttre möjligheter till utveckling och samvaro, ger harmoni. Att stimulera människor till aktiva val i sina liv och samtidigt ha plattformar i samhället för att öppet möta upp och ge möjligheter, är nödvändigt. Passivitet och destruktivitet ska inte få plats, utan trygga ramar och möjligheter i samspel ska vara helt styrande, där alla är inbjudna till gott lagspel i sina egna liv.

Medmänsklighet är att låta alla vara värdefulla i sitt eget liv och för varandra, att i allt ha samma värde som människor. Trygga ramar som stimulerar det mänskliga och tar bort det omänskliga ger riktig mänsklig utveckling.

Fundera på hur en värld för varje människas bästa skulle vara. Där alla har tillräckligt, där allas grundläggande behov och längtan lever?

Hur skulle det vara för dig i ditt liv då? Vad är det som behövs för det? Var kan du börja för att göra din del? Hur ska du göra nu?

OneWeb 2012 © Copyright