Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Brist på pengar....

 

Luften vi andas är livsnödvändig för att vi ska kunna leva. Automatiskt andas lungorna och tar in det livsgivande syret. Vi kan omöjligen klara oss utan luft. Alla som varit med om det vet vilken panik andningsnöd skapar. Vi får vara oändligt tacksamma för träden som är planetens lungor så att vi kan andas och leva.

 

Det är otroligt fascinerande att pengar är lika livsnödvändiga i vår moderna värld. Precis som luften så syns de inte, går inte att ta på. Medans luften finns på riktigt och är skapat av naturen som nödvändigt så finns pengar bara digitalt som någonting som människan har skapat och gjort till livsnödvändigt. Lika viktigt för att kunna leva, men så himla olika. Hur har det kunna bli så, att detta påhitt, digitala, artificiella, som kallas pengar har blivit livsnödvändigt fast det inte ens finns på riktigt?

 

Hur har det kunna bli så att någonting som görs digitalt är det brist på fast det skapar groteskt mänskligt lidande, att dess fundament försvaras med människoliv som insatts, fast det inte finns på riktigt? Hur kan det vara att det fortsätter fast vi ser allt lidande? Hur kan någonting som inte finns få fortsätta att diktera liv och död? Kan det vara att vi är rädda för andnöd ifall det visar sig att det som inte finns, faktiskt inte finns?

 

 

...är självvalt och en lögn.

Varför tror vi på bristen

Vad är det som gör att vår tro på denna PENG, som inte finns, är större än vår tro på kärlek? Vad är det som gör att vår tillit till dess högsta präster är större än tilliten till varandra? Vad är det som gör att vi har lagt makten över liv och död till dessa tempel som för egen vinnings skull tillverkar denna PENG, som inte finns? Vad är det som gör att vi accepterar läran om brist på denna PENG i alla läror som vi lärs, fast den är digital och inte finns? Vad är det för brist som fått oss att acceptera denna brist, som inte finns?

 

Kan vi se att bristen utanför oss, som inte finns, är en tydlig spegling av bristen inom oss som egentligen inte heller finns? Kan vi se att bristen inom oss är läror som lärts oss av lärde i brist och att det inte leder till annat än att lära sig brist.

 

Bristen orsakar mänskligt lidande och död

Varför låter vi denna brist, fast den inte finns, döda ett barn var 7e sekund? Varför låter vi denna brist, fast den inte finns, leda till social misär, bostadslöshet, fattigdom, stress, kriminalitet, våld, miljökatastrofer och andra lidande för människor? Varför tror vi på denna brist? Vad är det för brist inom oss?

Ifall vi kan se det, kan vi sluta tro på alla läror om brist och börja lära oss älska varandra? Kan vi se att i denna älskog behöver vi alla befrukta varandra med det goda, och ta bort det som är i vägen? Kan vi se att kärlekens krigare säger JA till det goda och NEJ till det onda

Kan vi se att världen, du, jag, dina barn, mina barn, alla barn, alla behöver kärlekens krigare just nu?

Kan du, jag och alla nu sätta upp en armé av kärlek och säga NEJ till det som inte finns. Kan vi börja vår marsch för ett JA, till livet, kärleken, så att vi alla får leva?

OneWeb 2012 © Copyright