Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Ekonomi....

 

Ekonomi är att hushålla med mänskliga och materiella resurser. Ekonomisk politik är att fördela resurser, och ge förutsättningar, så att vad vi som nation når dit vi vill. Hur vi riktar våra aktiviteter, och inom vilka spelregler, kommer att avgöra vilket samhälle vi lever våra liv i. Detta kan göras i kärlek eller i rädsla, medmänsklighet eller egoism. Ekonomin är inte skiljd ifrån ditt liv, tvärtom, ekonomin kan användas för att bygga ett liv där allas längtan lever i vardagen. Ekonomin är medmänsklig när den är bra för alla människor och deras verkliga behov. Samverkan inom nationen för det goda ger en välmående nation, mellan länder ger en välmående värld. Upplever du idag att ekonomin stimulerar och ger;

  • Bra boende till alla?
  • Balans mellan arbete, fritid och semester?
  • Värdig ålderdom som visar respekt för ett liv levt?
  • En barndom med fridfulla och närvarande vuxna, som ger kärleksfulla modiga människor i tillväxt?
  • Fullt stöd när det krisar i livet, oavsett anledning?
  • Aktiva insatser för fysisk och inre hälsa?
  • Riktig integration?

 

...är resurser till Riktig Mänsklig Utveckling

Verkliga mänskliga behov

Kan vi ersätta luften vi andas med plast, stål eller papper och tro att vi överlever? Kan vi likadant ersätta en känsla med fast materia? Svaret är naturligtvis nej för båda, men den siste är inte född än som enträget vill prova och bära vidare det omöjliga framåt. I brist på hög självkänsla, d v s ett sant verkligt värde på dig som person, är de inlärda vägarna att fly in i olika materiella behov. Många köper saker, andra berikar sig, fyller sig med mat och dryck. Livets möjligheter till flykt och tröst är många. Men fråga dig själv om du verkligen tror att lycka går att köpa för pengar, eller om glädjen blir evig när du köpt en ny bil?

 

Lycka går visst att köpa hävdar många. Om den där miljonvinsten kommer, så kommer mitt liv att bli lyckligt. Varför ser vi då den stora olyckan som verkar drabba rika kändisar om och om igen, där missbruk och skilsmässor kantar vägen? Vägen ut för att förändra negativa beteenden i form av tröst och flykt, är att införa möjligheter för arbete med personlig utveckling och självkänsla

 

Balans är harmoni

En skön balans mellan de olika områdena i livet, som du behöver ge plats för att vara hel och harmonisk, ger livskvalitet. När du ser ditt eget värde som människa kommer du att sätta det i första rummet.

Öka självkänslan är den snabbaste vägen till att öka medvetenhet både om människans riktiga behov och möjligheter, vilket i sin tur per automatik minskar behov av flykt och tröst. Med en god självkänsla kommer människor att vilja vårda sin hälsa och öppnar även upp för bra samspel med sin omgivning. Det ökar den mänskliga produktiviteten.

Produktivitet är ett ekonomiuttryck som kan översättas till mänsklig skaparkraft. För oss är det högsta prioritet att ta fram den hos varje människa så att det bygger livskvalitet åt alla.

Kärlek, i ekonomin är att förstå att samverkan är enda vägen framåt. Jämlikhet, alla människors lika värde, är att ge alla vad de behöver för ett bra liv, dela med sig av kunskap, energi och resurser för allas bästa. När varje enskild människas framgång samtidigt är allas framgång lever kärleken i ekonomin. Din nästas behov är dina egna.

OneWeb 2012 © Copyright