Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Pengaefterfrågan....

 

Inom ekonomi är efterfrågan ett centralt begrepp, på den baseras teorier om fria marknader och vad som är lönsamt i pengar. Vi skiljer på riktiga mänskliga behov och pengaefterfrågan, det som traditionellt kallas för efterfrågan. Tittar vi inom oss och runt omkring i världen kan vi se många behov som inte täcks av pengaefterfrågan. Vi behöver räkna om allting på planeten och i våra liv till pengar, sedan hitta på ett sätt hur det genererar pengar för att riktiga behov ska inkluderas i pengaefterfrågan. Hur ska vi värdera ett barns liv? Är det olika beroende på var och under vilka förhållanden barnet lever? Hur ska vi värdera ett harmoniskt liv? Hur ska vi värdera fred? Krig finns det pengaefterfrågan på. Hur ska vi värdera inre och yttre hälsa?

Hur ska vi värdera sköna relationer, skratt, glädje, ledighet, frisk natur? Hur ska vi värdera jämlikhet, riktig demokrati, rättvisa och ett liv levt fullt ut? En stressfri vardag? Hur ska allt det generera pengar så pengar söker sig till det? Finns det inte en affärsmodell baserad på pengaefterfrågan kommer det inte bli något, oavsett hur bra det är för människor.Var ska resurserna till det som är bra för människor komma ifrån då? Hur bra är det med ett system som exkluderar, separerar ut, skickar ut i kylan, det som är bra för människor? Är det spelregler som stimulerar medmänsklighet?

 

Ifall det inte är lönsamt i pengar, hur ska det då kunna produceras? Ifall det inte produceras kan vi förvänta oss att det skapas? Ifall det inte skapas kan vi förvänta oss annat än att saknad? Kan vi någonsin bli hela när vi producerar saknad?

 

...eller riktiga mänskliga behov?

Är pengaefterfrågan medmänsklig?

Inom oss längtar vi alla efter samma saker; kärlek, fred, nära relationer, inre och yttre trygghet, accepterad som man är, känna sig värdefull, utrymme till egna intressen, vackert boende, bra mat, god hälsa, jämlikhet, medmänskligghet. Hur mycket av detta löses av pengaefterfrågan så att den "fria marknaden" löser det åt oss alla? Fråga dig igen vad du innerst inne längtat efter och varför inte dagens ekonomi löst detta redan? Tror du att det kommer att lösas genom att fortsätta på vägen som ekonomin går idag? Är pengaefterfrågan medmänsklig mot dig och alla andra? Skulle det finnas barnarbete, omänskliga arbetsförhållanden och spekulation som driver upp priset på mat och annan girighet, utan pengaefterfrågan?

 

Riktiga behov inser att de enda viktiga är människan och planeten och orgsniserar utifrån det. Riktiga behov förstår att producera lyckliiga människor där varje människa ges möjlighet att leva fullt ut och där vi alla samarbetar för att tillgodose varje människas riktiga behov. Riktiga behov vårdar planeten.

 

Pengaefterfrågan och klimatet

Tror du att vår planet skulle behandlas som den görs ifall det inte fanns en pengaefterfrågan som gör det lönsamt att skövla skog, förgifta vatten-mark och luft med utsläpp? Skulle det då vara så svårt att komma överens på de otaliga klimatmöten som hållits? Skulle maten bli allt mer processad och allt mindre naturlig ifall det inte var en pengaefterfrågan som styr?

Riktiga behov förstår att barnen är vår framtid, att det är bara de som kan ge oss en bra pension, att det är de som kommer att skapa den värld som vi ska leva av, att de behöver ges de bästa av förutsättningar så att de blir bra för oss alla.

Nu behöver vi en öppen, kreativ dialog om hur vi ska skapa en värld där ekonomin integreras in i våra riktiga behov. Ekonomin ska vara för Liv.

Din röst är viktig i det, gör dig hörd och lyssna innåt. Hur vill du att livet på vår jord ska vara? Vilken drivkraft tar oss dit, medmänsklighet eller egoism?

OneWeb 2012 © Copyright