Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Samverkan är mänskliga relationer

Ingen människa är en ö gäller allt mer i vår tid. I allting som vi gör idag, i alla interaktioner i vårt samhälle har vi med andra människor att göra. Hur ska vi kunna leva och må bra tillsammans om vi inte lär oss att vara och verka med andra människor? Oavsett om det är med vänner, partner, familj, arbete, skola, verksamhet, nation eller mellan länder så är det relationer mellan människor. Är det inte då samma saker som gäller rakt igenom?

 

  • Vilka beteenden vill du mötas av och vad vill du inte ha?
  • Hur ska ni komma överens om vad ni vill ha i ert gemensamma?
  • Hur ska det vara med skyldigheter, rättigheter och möjligheter, samma eller olika?
  • Avundsjuka och hämndbegär föds ur orättvisor, individuellt och mellan nationer.
  • Förtryck leder till revolt eller självdestruktivitet.
  • Obalanser leder till havererade relationer.
  • Gränslöshet leder till egoism.

Egna ansvaret i samverkan

Det börjar med att ge exakt det som man själv vill ha och hålla bort det som man inte vill ha. Om alla gjorde det vore det fred på jorden. Det egna ansvaret är att göra rent där man själv står, det är den enda vägen. Genom att gränsa bort egna destruktiva beteenden, mot andra och sig själv, ger vi plats till det goda. Ansvaret för det mellan sig själv och en annan människa är alltid ens eget.

Grunden för samverkan byggs i barndomen och inom dig i de aktiva val som du gör. Det är i barndomen du lär dig hur mycket du är värd och där etableras hur trygg du är. Baserat på det kommer du att göra dina val i livet.

 

 

Vad betyder tillsammans i samverkan?

Tillsammans innebär att ALLA hjälps åt och ger lika mycket energi i det gemensamma och tar sitt ansvar. För att det ska fungera behöver man vara överens om vilka spelregler och värderingar som ska gälla.

Fred börjar inom dig och den relation du har till dig själv. Ger du dig själv det du innerst inne längtar efter eller låter du annat styra din val? I den inre konflikten gror den yttre. I friden bor freden

 

 

Samverkan istället för konkurrens är detsamma som helhet istället för segregation och är den utmaning vi står i för att ha EN hel planet.

Jag vet inte vilka vapen som 3:e världskriget kommer utkämpas med, men däremot att 4:e världskriget kommer utkämpas med pinnar och stenar.

 

Albert Einstein

 

OneWeb 2012 © Copyright