Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Vad är rättvisa?

Rättvisa är fördelat ansvar och sanning i handling, i ditt eget och andras liv. När du förstår att dina riktiga behov är exakt detsamma som vad alla andra har och delar detta ovillkorat med alla andra finns det rättvisa. Det är en grundförutsättning för riktig samverkan i jämlikhet.

 

 

 

Se din nästas behov som ditt eget

 

In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning the treatment of people are all the same.

 

Albert Einstein

 

Rättvisa föds ur ansvar

OneWeb 2012 © Copyright