Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Rätt fördelning

Är när vi fördelar tid, energi och resurser till att bygga en harmonisk värld. En värld där alla människors riktiga behov blir mötta. En vardag där varje människas längtan lever i vardagen.

 

Politiken ska ge förutsättningarna till det. För att det ska ske behöver vi alla förstå att vi är människor med samma känslor och behov.Måste vi uppleva Estonia, tsunamis, franska revolutionen, eller andra katastrofer innan vi har den förståelsen? Kan vi visa den utan katastrofer, för det goda, konstruktiva i sann syskonskap?

 

Människan är den som skapar värde

Det är människans arbete, kreativitet och förmåga till att samverka som producerar och skapar allting i vårt samhälle. Vad som produceras beror på syftet och värderingarna. I rätt fördelning stimuleras alla människors förmåga att skapa en bra värld för alla.

 

I fel fördelning stimuleras egoism, separation, konkurrens, konsumtion, miljöförstöring och att vinna på bekostnad av andra. Fel fördelning hindrar resurser till det goda och ökar värdelösheten inom människor och deras aktiviteter. Riktig fördelning ger värde och meningsfulla liv till alla, i det blommar riktig mänsklig utveckling och vår planet.

 

 

Rädslan vill passivisera människors aktivitet för medmänsklighet och stimulera i egoism. Idag fördelas resurser till konsumtion, girighet och spekulation istället för det människor verkligen behöver; en medmänsklig värld. I det föds vanmakt, värdelöshet, stress och passivitet, vilket är symptom för egoism.

 

 

Riktig mänsklig utveckling...

...gör att varje steg framåt som du tar gör det bättre för dig och alla andra, samtidigt innebär det att när andra tar ett steg framåt blir det bättre för dig och alla andra. En värld där var och ens framgång är allas framgång bygger på rätt fördelning.

Kärleken erkänner alla människors värde och ser det värdefulla i varje människa. Den stimulerar samverkan, medmänsklighet och varje människas rätt till grundläggande behov som mat, boende, inre och yttre trygghet.

OneWeb 2012 © Copyright