Vi vill samverka med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

 

Integration mellan människor

 

Människor vandrar olika livsvägar och samlar på sig familjära, kulturella och religiösa präglingar och erfarenheter. Somliga växer upp i välfärd och trygghet, medan andra i krig och fattigdom. Det finns alla nyanser i hur människor växer och utvecklas beroende på upplevelser och miljöer. I det lilla och stora har människor olika förutsättningar för att nå fram i livet. Samhället står inför stora utmaningar i att få människor in i aktivt liv och samspel. Med facit i hand har detta inte lyckats så bra i det vi kan se idag. Några punkter vi vill trycka på för att skapa en klarare bild;

 

  • Dagens politik saknar psykologisk insikt och erfarenhetsbaserad kunskap
  • Det går inte att fokusera på olikheter och enbart acceptans av dessa
  • Fokus behöver läggas på de likheter och inre behov alla delar
  • Människor blir trygga när tydliga ramar att mötas och utvecklas inom finns, oavsett om det handlar om barn eller vuxna
  • Samspel blir när alla får vara med och bygga värden och spelregler i godhet
  • Ett arbete inifrån och ut med definition av vad jämlikhet, kärlek och demokrati verkligen är
  • Omsätta dessa definitioner på alla områden utan undantag

Utgå från dig själv

 

Minns du när du var barn? Om du hade syskon; hur viktigt var det att känna en rättvis fördelning mellan er från föräldrahåll? Hur hade du upplevt om dina föräldrar gett mer både i uppmärksamhet och materiella ting till ditt syskon? Våra behov av rättvisa och jämlikhet finns alltid med oss och vi reagerar lika mot orättvisor som barn och vuxna. Det kan väcka avund och ilska och ofta då mot det syskon som får mer. Kan det finnas likheter i det stora där somliga får mer och andra mindre? Naturligtvis orsakar orättvisa samma känslor oavsett område, då vi alla är människor.

Ett barn som växt upp i destruktivitet, kommer att bära med sig dessa känslor och trosatser vidare i livet. Samhället behöver både förebygga det destruktiva och fånga upp det med tryggt stöd och ibland klara gränser. Att "curla" eller tillåta destruktiva utspel, hjälper aldrig någon.

 

Vad ska styra?

Vi kan alltid välja på att tystna och anpassa oss om vi upplever orättvisor, men då också i tystnaden tillåta detta att fortsätta. Är detta kärlek? Naturligtvis inte! Vi har alla ett ansvar att stå för sanning, rättvisa och det goda. Vi måste alla säga ifrån till det destruktiva och ja till det goda. Hur ska det goda annars kunna växa?

Verklig integration mellan människor bygger på att erbjuda samspel i det goda. Samhället ska erbjuda alla en plats att mötas på med samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och konsekvenser. En öppen dörr för att samspela i det goda innebär också en stängd dörr för destruktivitet.

Vad vill du ha från andra? Ge det aktivt utan förbehåll till andra. Vi har alla ansvar att göra det lilla i våra liv och lita på att andra gör sitt.

 

Om vi jämför samhället och relationer med ett lagspel inom idrott, finns klara spelregler och vid överträdelser mot dessa också klara konsekvenser. Det ska inte vara någon skillnad i vårt samhälle.

OneWeb 2012 © Copyright