Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Demokrati på riktigt....

Demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre, folkmakt, vilket betyder att det är folket som härskar. Upplever du att det är så idag, att dina erfarenheter i ditt liv är med och styr i frågor som är viktiga för dig? Har du fått vara med och sätta vilka spelregler som ska gälla i Sverige? Vilka rättigheter, skyldigheter och värderingar som nationen ska ha? Har du fått vara med att sätta förutsättningarna för ditt liv i din nation? Ifall inte, kan man då säga att det är folket som styr och har makten? Fundera på;

 

  • Hur vill du att ditt och dina barns liv ska vara?
  • Vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska det finnas?
  • Vad är goda beteenden och vad är negativa beteenden i samhället?
  • Vilka värderingar vill du ha i vårt samhälle?
  • Finns det beteenden som ska uppmuntras och finns det sådana som ska ha konsekvenser?
  • Ska det som gäller gälla alla, utan undantag, eller ska det finnas privilegierade?

 

...är när alla människor har samma värde

Jämlikhet och demokrati

För att det ska vara en riktig demokrati ska alla människor ha samma värde, vara jämlika. Ifall vi lägger över makten över våra liv till andra människor, genom t ex passivitet. säger vi att de har ett större värde än vi, vilket är motsatsen till jämlikhet. Anser vi att vi har rätt till privilegier, är det att säga att vi är mer värda än andra. Det här gäller inom alla områden i våra liv. Dessa obalanser är odemokratiska och leder till ett segrerat samhälle med dysfynktionell demokrati.

Passivitet är egoism. En demokrati fungerar bara när man agerar, för JA till gott och NEJ till ont. Att lägga över ansvaret för felaktigheter på andra är egoism och motsatsen till riktig demokrati. Passivitet är demokratins och det godas fiende, det som tillåter det onda fortgå.

 

Samverkan är demokrati

I jämlikhet måste vi lära oss att aktivt samverka och använda varandras egna erfarenheter inom olika områden för allas bästa. Därmed börjar riktig demokrati inom sig själv, familjen, skolan, arbetsplatsen, nationen och hela vår planet med samverkan.

I aktivitet visas riktig jämlikhet och när vi klarar av att samverka för det goda har vi riktig demokrati. Rättigheten har vi redan, att agera är att ta vårt ansvar. Du har lika stort ansvar som någon annan.

 

Vill du vara med och bestämma vart våra gemensamma pengar ska gå? Hur de ska spenderas? Hur mycket ledigt och hur långa dagar du ska ha?

Vill du stimulera goda beteenden som gynnar alla. Vill du ge dina barn allt de behöver för att bli lyckliga? Vill du ha en trygg tillvaro genom hela ditt liv? I en riktig demokrati kan du se till att det blir så.

OneWeb 2012 © Copyright